Gift Card

Geschenkbonnen

 Season 2022

A 1/4-9/4  6/10-6/11

B  9/4-13/4  25/4-25/5  11/9-28/9

C 13/4-25/4  4/9-11/9  28/9-6/10

D 25/5-2/6

E  2/6-2/7  28/8-4/9

F  2/7 - 16/7

G 21/8 - 28/8

H 16/7-21/8

 

Regulatie 

De voucher La Rocca moet door de begunstigde bij de aankomst aan de receptie worden overhandigd.                                          

De waarde van het voucher wordt van het totale verblijfsbedrag afgetrokken bij de betaling, in de seizoenen A B C D (In de prijslijst vermeld) is het ook mogelijk van de voorgestelde korting gebruik te maken, in de andere seizoenen E F G kan de voucher worden gebruikt en zal het bedrag worden afgetrokken zonder verdere kortingen.         

De voucher is niet combineerbaar met andere promoties. 
Tenzij uitdrukkelijk een andere geldigheidsduur gedrukt of geschreven staat op de vouchers, zijn deze een jaar geldig vanaf de afgifte datum.  Hierna is het recht op gebruik van deze services definitief verloren. 

Overdraagbaarheid van de voucher.

De voucher is voor een specifiek persoon gekocht en is niet overdraagbaar aan andere personen, als men niet eerder aan de receptie een verzoek heeft gedaan.   Er is geen restitutie verschuldigd voor ongebruikte services